sábado, 2 de novembro de 2013

Florence Nightingale. A película


 
Florence Nightingale é unha das figuras escollidas para homenaxear nesta xornada reivindicativa que é o 'Día da ciencia en galego'. A elección de Florecence débese seguramente a que, aínda que é a precursora da fundamentación do traballo de enfermería, é tamén unha das figuras fundamentais na historia da estatística e este ano 2013 foi designado como Ano Internacional da Estatística Nesta ocasión recollo unha película que recrea aspectos fundamentais da súa biografía

Sem comentários:

Enviar um comentário