quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

1+1=2Esta demostración vai polos 100 anos, que son os que ten a edición dos Principia Mathematica de Russell e Whitehead.
No segundo tomo, terceira parte, despois de establecer sobre fundamentos lóxicos os principios xerais das matemáticas, tócalle por fin o turno a unha proposición que eventualmente pode ter a súa utilidade: 1+1=2.
Aínda bo foi que a alguén tivo a idea de demostralo, agora, cando alguén me pregunta polo asunto, remítome a citarlle esta referencia e quedo como un rei.
(Despois había de vir quen desmontase este marabilloso edificio, mais esa é outra historia.)

quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

Busca un número de nove díxitosVídeo-problema: trátase de atopar un número de nove díxitos distintos de forma que non se repitan e coa condición de que o primeiro sexa divisible por 1, os dous primeiros sexan divisibles por 2, os tres primeiros por 3, e así sucesivamente.
Por exemplo o número 923156784 non serve pois aínda que 9 é divisible por 1 e 92 é divisible por 2, 923 non o é por 3.

sábado, 10 de dezembro de 2011

Canon do cangrexo


Neste vídeo podemos ver como a xeometría característica da banda de Möbius é a máis acaída para a partitura do Canon do cangrexo de Bach.
Un dos mellores libros de divulgación das matemáticas, gañador dun Pulitzer,  xoga con esta partitura: Gödel, Escher, Bach. Un eterno y grácil bucle (ou Um Entrelaçamento de Gênios Brilhantes)
Vía Creamat

quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

domingo, 4 de dezembro de 2011

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

Mandelbrot: Fractais e a arte da rugosidade

Hai pouco máis dun ano que falecía Benoit Mandelbrot, o pai dos fractais. Podemos escoitalo nesta conferencia falándonos deles en referencia ao mundo real: coliflorores, pulmóns ou nubes.